MU Tiên Phong | TEST: 18/05 - OPEN: 20/05

KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

 

Cách khảm Vũ khí
+Khảm vũ khí : DL - DK – MG - RF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Lửa ma lực 20
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


Cách khảm đồ
*MG-DW-DL-RF khảm như nhau

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - Nước PTK 30%

 

*EF

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30*DK-SUM

 • Socket 1 - Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >
 • Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 564] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 878] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 318] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 867] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 729] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 709] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 826] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 697] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 920] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 768] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 749] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 943] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 1080] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1120] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 871] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 795] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 843] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 934] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 1042] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1096] 01-05-2016