MU Tiên Phong | TEST: 02/04 - OPEN: 04/04

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 607] 02-04-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 638] 02-04-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 656] 02-04-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 700] 02-04-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 742] 02-04-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 708] 02-04-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 582] 02-04-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 488] 02-04-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 535] 02-04-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 901] 02-04-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 509] 02-04-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 696] 02-04-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 832] 02-04-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 867] 02-04-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1315] 02-04-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 500] 02-04-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1297] 02-04-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1420] 02-04-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1111] 02-04-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1202] 02-04-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1116] 02-04-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1061] 02-04-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1081] 02-04-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 1108] 02-04-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1111] 02-04-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 717] 02-04-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 668] 02-04-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 716] 02-04-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 720] 02-04-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 737] 02-04-2022
  Xem tất cả các bản tin